ACADEMICS
 
     Faculty
     Undergraduate Education
     Graduate Education
     International Education
     Continuing Education
     Teaching Resources
 
Current: Home -> ACADEMICS -> Faculty
 

 

Adhering to the guiding principle of “introducing and cultivating talents simultaneously” over the past years, Gannan Medical University (GMU) cultivated batches of experts and scholars, intensified to develop youth faculty, selected and engaged excellent talents and firmly boosted the faculty level.

Up to September 2012, GMU boasts 728 teachers, including 628 youth teachers under 45 years old, 87 teachers with senior titles, 121 ones with associate senior titles, 556 ones with postgraduate degree, 11 ones enjoying the special provincial government allowance and special state allowance, 5 candidates selected into “Ganpo Talent 555 Project”, 7 provincial disciplinary pioneers, 38 provincial young and middle-aged leading teachers, 7 renowned provincial teachers, 3 provincial model teachers and 15 candidates for the Hundred-Thousand Talent Project of Jiangxi Province.

 

Name List of GMU Teachers Winning Academic Honors

Academic Honors

Full Names

Enjoying The Special Provincial Government Allowance And Special State Allowance

Tong Jingya,Lian Qishen, Zeng Jing, Sun Qingwei, Wu Guohong, Jiang Baiqing, Li Hanting

Ganpo Talent 555 Project

Huang Cheng, Wang Yun, Yao Gangqing, Liu Qian, Zou Xiaofeng

Provincial Disciplinary Pioneers

Han Limin, Huang Cheng, Liu Qian, You Yuguang, Ye Jun, Zeng Jing, He Wei

Provincial Young And Middle-Aged Leading Teachers

Lai Qinwen, Zhong Yiming, Chen Yijian, Wei Xiaojun, Wang Xiaoping, Xie Dongming, Zhang Guoxi, Liao Wei, Zou Xiaofeng

Ouyang Zhong, Yuan Yuanhu, Gao Hui, Zhou Xiaolong, Li Qihua, Sheng Yaohuan, Li Liangdong, Huang Zhihua, Zhong Youtian

Xie Shuixiang, Zhang Wenping,Gao Zhen, Hu Gonghua, Dan Reai, Lai Riyong, Fan Qilan, Xiang Mingjun, Yan Yiming

Luo Xiaoting, Huang Zhiqin, Liu Jianxin, Ye Heyang,Fan Xiaona, Peng Youlin, Zhu Xiuyuan, Deng Xiaoying

Tang Hong, Sun Xiaoqin

Renowned Provincial Teachers

Li Hanting,  Liu Shanjiu,Wang Weiluo, Jiang Baiqing, Ye Jun, Liao Wei

Provincial Model Teachers

Ye Jun, Yuan Yiming

Candidates for the Hundred-Thousand Talent Project of Jiangxi Province

Ye Jun, Huang Cheng,Liao Wei, Zou Xiaofeng, You Yuguang, Ye Heyang, Liu Jianxin, Fan Xiaona, Huang Min, He Wei

Li Liangdong,Yuan Yiming, Liu Qian, Sheng Yaohuan, Wei Xiaojun